ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


* เนื่องจากการบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมคำขอต่างๆ (ตท.01,02,04,05, และ ตท.06) ขัดข้อง ณ ปัจจุบัน *

>> จึงขอเรียนให้ผู้ยื่นคำขอดาวน์โหลดแบบคำขอแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ส่งให้กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร โดยตรงเท่านั้น

ข่าวสาร
รายชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
คำแนะนำการยื่นคำขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน
Download แบบฟอร์ม
clear-gif

ผู้ดูแลเนื้อหา : กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0-2272-9173
clear-gif
Last update :
 Thursday, August 13, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161