ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข่าวสารการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)

            <<<<สถานที่ทดสอบ TA ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)>>>>

            ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)

            ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)

            วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)

            ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

            วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

            รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ Mobile Banking

            ยื่นแบบคำขอเข้ารับการทดสอบฯ

            พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน

 ******************************

clear-gif
Last update : Thursday, January 9, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์