ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

clear-gif
ตารางวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ในการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 23 (1/2554) 
วัน/เวลา วิชา สถานที่ทดสอบ
วันเสาร์ที่   12   กุมภาพันธ์   2554      เวลา 09.00-12.00 น. การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันอาทิตย์ที่  13  กุมภาพันธ์  2554      เวลา 09.00-12.00 น. การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เวลา 13.00-16.00 น. ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

clear-gif
Last update : Thursday, November 25, 2010

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์