ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

             คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

             คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแนวทางการสอบบัญชี

 

             คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ

 

             คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร

 

             คำแนะนำในการขอยืนยันการออกใบกำกับภาษีซื้อ

 

 

clear-gif
Last update : Thursday, November 28, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์