ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

                                สรุปคำถามเกี่ยวกับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                สรุปคำถามของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในวันปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2549

                                การยื่นแบบ บภ. 07 และแบบ บภ. 08

                                การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

                                การอบรม

                                ความแตกต่างระหว่างสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตกับสำนักงานบัญชีทั่วไป                              

clear-gif
Last update : Thursday, February 26, 2015

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์