ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

              ท่านกำลังเข้าสู่ระบบ RD Web Collaboration ของสรรพากร Call Center โดยบริการนี้ต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อขอรับบริการที่สรรพากร  Call Center  1161  ก่อนเสมอ (3 บาททั่วประเทศ) 

              เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล จะสามารถเห็นการทำงานที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทันที เมื่อท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้บริการครบถ้วนและคลิกปุ่ม ตกลง

              แต่เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ไม่สามารถทำงานแทนท่านบนหน้าจอได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน จึงควรเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากติดต่อด้วยระบบนี้ทุกครั้ง  หากต้องการยกเลิกการติดต่อขณะใช้บริการด้วยระบบนี้ท่านสามารถกดปุ่ม Stop Sharing หรือปิดโปรแกรม RD Web Collaboration ที่ใช้งานอยู่ได้ทันที

clear-gif
[ คู่มือการใช้บริการ RD Web Collaboration ]

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้และเข้าใจดีแล้วทุกประการ

รายละเอียดผู้ใช้บริการ
   
   
   
   
   
เลขประจำตัวประชาชน (PIN):
* ชื่อ :
* นามสกุล :
 
  
   
   
                       
* กรุณาระบุข้อมูลผู้ใช้บริการทุกช่อง
clear-gif
Last update :
 Thursday, August 20, 2020

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161