ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีธุรกิจเฉพาะ     ฟังเสียงข่าว

 


             ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   ฐานภาษีและอัตราภาษี
bullet   หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ธ.40)
bullet   สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, July 11, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161