ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

เลขที่ข่าว

วันแถลง

เรื่อง

ปชส. 30/2550

18 กันยายน 2550

กรมสรรพากรจับมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการ

ปชส. 29/2550

27 สิงหาคม 2550

กรมสรรพากร เร่งตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือขอคืนภาษีเป็นเท็จ

ปชส. 28/2550

10 สิงหาคม 2550

กรมสรรพากรเตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญ

ปชส. 27/2550

5 กรกฎาคม 2550

การประชุม Asian Development Bank Institution: Tax Administration Seminar IV

ปชส. 26/2550

3 กรกฎาคม 2550

กรมสรรพากรและธนาคารออมสินมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

ปชส. 25/2550

25 มิถุนายน 2550

กรมสรรพากรติดเขี้ยวเล็บให้ 3 หน่วยงานพิเศษเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ ช่วยปราบปรามการกระทำผิด

ปชส. 24/2550

20 มิถุนายน 2550

สรรพากรนานาชาติร่วมกันระดมสมองในไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีธุรกิจที่ใช้เงินสดทางการค้า

ปชส. 23/2550

18 มิถุนายน 2550

สรรพากรเอาจริงกับการหลบหนีภาษีโดยใช้บริษัทข้ามชาติ

ปชส. 22/2550

18 มิถุนายน 2550

สรรพากรไทยและต่างประเทศ ร่วมกันศึกษาการเก็บภาษีสำหรับธุรกิจเงินสด

ปชส. 21/2550

14 มิถุนายน 2550

ความคืบหน้าการเจรจายกเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อนกับสาธารณรัฐเอสโตเนีย

ปชส. 20/2550

6 มิถุนายน 2550

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ปชส. 19/2550

6 มิถุนายน 2550

กรมสรรพากรพัฒนาเว็บไซต์เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน

ปชส. 18/2550

29 พฤษภาคม 2550

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย

ปชส. 17/2550

22 พฤษภาคม 2550

กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

ปชส. 16/2550

17 พฤษภาคม 2550

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้เสียภาษีในท้องที่ ต. เกาะเต่า อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี

ปชส. 15/2550

11 พฤษภาคม 2550

กรมสรรพากรเตือนบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55ภายใน 30 พฤษภาคม 2550

ปชส. 14/2550

14 มีนาคม 2550

กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91  นอกเวลาและวันหยุดราชการเฉพาะในเขตกทม.

ปชส. 13/2550

12 มีนาคม 2550

กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91  นอกเวลาและนอกสถานที่

ปชส. 12/2550

28 กุมภาพันธ์ 2550

ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อกรมสรรพากรเรี่ยไรเงิน

ปชส. 11/2550

15 กุมภาพันธ์ 2550

กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมกลุ่มผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ

ปชส. 10/2550

12 กุมภาพันธ์ 2550

กรอกเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันภัยหมู่แก่ลูกจ้างในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ปชส. 9/2550

6 กุมภาพันธ์ 2550

กรมสรรพากรไม่มีนโยบายเก็บภาษีชาวนาเพิ่ม

ปชส. 8/2550

15 มกราคม 2550

รมช. คลังตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ปชส. 7/2550

27 ธันวาคม 2549

ลูกจ้างได้เฮวันปีใหม่

ปชส. 6/2550

27 ธันวาคม 2549

ภาษีประกันลูกกตัญญูคลอดแล้ว

ปชส. 5/2550

26 ธันวาคม 2549

กรมสรรพากรเจรจายกเว้นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับสาธารณรัฐเคนย่า

ปชส. 4/2550

21 ธันวาคม 2549

กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ปชส. 3/2550

19 ธันวาคม 2549

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 12 (1/2550)

ปชส. 2/2550

8 พฤศจิกายน 2549

กรมสรรพากรขยายเวลาเพิ่มเติมสำหรับการรับแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

ปชส. 1/2550

12 ตุลาคม 2549

กรมสรรพากรขยายเวลาสำหรับการรับแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161