ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICING
กิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICING
clear-gif

  การกำหนดราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ

บทนำ         กิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICING

ส่วนที่ 1     บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา ตลาด

ส่วนที่ 2     วิธีการคำนวณราคา ตลาด

ส่วนที่ 3     การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาด

ส่วนที่ 4     การจัดทำเอกสาร

  คู่มือผู้เสียภาษีในการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า

  ประมวลคำถาม-ตอบ

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, October 26, 2010

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161