ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
clear-gif

 

 

Clear Cut ชัดเจนกับยื่นแบบฯ 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2553  

 

 

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1/2/53 และ ภ.พ.30/ภ.ธ.40 ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 

ขอคืนเงินภาษีมีคำตอบ 

 

 

การขอคัดแบบแสดงรายการ 

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Monday, January 14, 2019

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161