ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


            ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
clear-gif

 

 

ปีภาษี2562

 

ปีภาษี2561

 

ปีภาษี2560

 

ปีภาษี2559

 

ปีภาษี2556

 

ปีภาษี2555

 

ปีภาษี2554

 

ปีภาษี2553

 

ปีภาษี2552

 

ปีภาษี2551

 

เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค

 

 

บริจาคเงินให้พรรคการเมือง

 

 

เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Monday, March 16, 2020

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161