ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


อากรแสตมป์

 

   ความหมายของมูลนิธิหรือสมาคม
   หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
   การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม
   อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
   มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับยกเว้นภาษี
   หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
   การขอให้ประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
   รายชื่อมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
   Checklist การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, December 3, 2020

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161