ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว
วันที่แถลงข่าว
หัวข้อข่าวเรื่อง
เนื้อข่าว

ภาษา
ไฟล์

เสียง
ปชส.62/2555 20 กันยายน 2555 กรมสรรพากรเตือนดารานักแสดงสาธารณะ ยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปีภายใน 30 กันยายน 2555 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.61/2555 7 กันยายน 2555 สรรพากรแจ้งเตือน ระวังมิจฉาชีพหลอกเรียกเก็บเงินมัดจำอ้างกรมสรรพากรให้กู้ยืมเงิน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.60/2555 5 กันยายน 2555 สรรพากรจัดสัมมนาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับดารานักแสดง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.59/2555 29 สิงหาาคม 2555 "รัษฎากรพิพัฒน์" รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.58/2555 28 กรกฏาคม 2555 การเสียภาษีของดารานักแสดง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.57/255 26 กรกฏาคม 2555 สรรพากรปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษี RD Society Club 2012 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.56/2555 25 กรกฏาคม 2555 สรรพากรสร้างสรรค์ บทเพลงภาษี มีอยู่ในใจ เด็กไทยทุกคน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.55/2555 13 กรกฎาคม 2555 สรรพากรเตรียมการล้างธุรกิจเลี่ยงภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.54/2555 10 กรกฎาคม 2555 กรมสรรพากรเดินหน้าขยายโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย " ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.53/2555 6 กรกฎาคม 2555 สรรพากรยกเว้นภาษีให้ดาราจอเงินต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.52/2555 29 มิถุนายน 2555 สรรพากรกำชับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีให้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.51/2555 26 มิถุนายน 2555 กรมสรรพากรจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.50/2555 25 มิถุนายน 2555 Bank of America เครือข่ายที่ 24 ให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.49/2555 22 มิถุนายน 2555 สรรพากรคลอดมาตรการภาษีสำหรับผู้ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนควบตลาด ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.48/2555 15 มิถุนายน 2555 สรรพากรผลักดันมาตรการป้องกันบริษัทข้ามชาติเลี่ยงภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.47/2555 12 มิถุนายน 2555 "สรรพากร On Tour" ปี 6 กิจกรรมภาษีสร้างสรรค์ สนุกทั้งวัน ฟรีทั้งงาน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.46/2555 8 มิถุนายน 2555 กมธ. งบประมาณ ปี ๕๖ ห่วงลดอัตราภาษีกระทบผลจัดเก็บ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.45/2555 1 มิถุนายน 2555 สรรพากรพร้อมรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเสรีภายใต้ AECี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.44/2555 31 พฤษภาคม 2555 กรมสรรพากรสนับสนุนตลาดทุน ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.43/2555 28 พฤษภาคม 2555 กรมสรรพากรสนับสนุนนักกีฬาคนพิการช่วยหาทุนให้พร้อมสู้สู่ระดับโลก ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.42/2555 25 พฤษภาคม 2555 สรรพากรเอาจริง เดินหน้าตรวจสอบองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.41/2555 18 พฤษภาคม 2555 สรรพากรให้หักรายจ่ายและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เสียหายจากน้ำท่วมได้ 1.25 เท่า ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.40/2555 11 พฤษภาคม 2555 สรรพากรรุกหน้าเจรจาภาษีซ้อนเพื่อรองรับกระแสการค้าไร้พรหมแดน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.39/2555 10 พฤษภาคม 2555 ตอบแทนนายจ้างใจดี รับคนพิการเข้าทำงานได้ยกเว้นภาษี 100% ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.38/2555 4 พฤษภาคม 2555 สรรพากรจัดให้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตขยายเวลาเพิ่มให้อีก 8 วัน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.37/2555 3 พฤษภาคม 2555 กรมสรรพากรเดินหน้า สอนภาษีเด็กมหา'ลัย (RD go Campus) ปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.36/2555 2 พฤษภาคม 2555 สรรพากรส่งเสริมการอ่านให้ทั้งความรู้และได้ลดหย่อนภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.35/2555 23 เมษายน 2555 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่านเน็ต ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.34/2555 23 เมษายน 2555 กรมสรรพากรประชุมใหญ่กลางปี มั่นใจเก็บภาษีได้เกินเป้า และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.33/2555 5 เมษายน 2555 กรมสรรพากรผนึกกำลังกรมที่ดินเชื่อมโยงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.32/2555 3 เมษายน 2555 สรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้ สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัด ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.31/2555 30 มีนาคม 2555 สรรพากรจัดเต็มให้คนพิการได้รับยกเว้นภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.30/2555 30 มีนาคม 2555 สรรพากรแจกฟรี "คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ บ้าน บ้าน" ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.29/2555 28 มีนาคม 2555 แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีสำหรับเดือนเมษายน 2555 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.28/2555 27 มีนาคม 2555 สรรพากรส่งเสริมการออม ให้ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญถึง 2 แสนบาท ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.27/2555 16 มีนาคม 2555 สรรพากรแจ้งเกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.26/2555 15 มีนาคม 2555 สรรพากรรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 นอกเวลาราชการ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.25/2555 12 มีนาคม 2555 สรรพากรปิ๊งไอเดียใหม่ใช้ Smart Card คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.24/2555 9 มีนาคม 2555 สรรพากรให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทำบัญชีง่ายขึ้น ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.23/2555 8 มีนาคม 2555 เชิญชมรายการ "บ้านสรรพากร" รายการสนทนาแนววาไรตี้ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.22/2555 5 มีนาคม 2555 ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตแล้วจ่ายภาษีที่ห้างเทสโก้ โลตัสรับแต้มสะสมเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.21/2555 1 มีนาคม 2555 สรรพากรให้บริการรับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกสถานที่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.20/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 กรมสรรพากรใจดีให้ผ่อนภาษี 3 งวด สำหรับคนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.19/2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 ซุป'ตาร์ช่อง 3 ยกค่าย ร่วมใจทำหน้าที่เสียภาษีถูกต้อง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.18/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 สรรพากรไอเดียเก๋ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างจิตสำนึก ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.17/2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 สรรพากรเผยให้หักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถจากน้ำท่วมได้ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.16/2555 3 กุมภาพันธ์ 2555 การใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.15/2555 27 มกราคม 2555 ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.14/2555 19 มกราคม 2555 กรมสรรพากรก้าวไปอีกขั้นพร้อมรับ AEC ทำคำอธิบายการกรอกแบบเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.13/2555 9 มกราคม 2555 กรมสรรพากรเพิ่มเครือข่ายการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.12/2555 29 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรร่วมมือกสิกรไทย เปิดช่องทางใหม่ในการชำระภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.11/2555 26 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรร่วมมือไทยพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตจ่ายภาษี ฟรีค่าธรรมเนียมเริ่มมกราคม 2555 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.10/2555 20 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรคว้า 3 รางวัลเด่นงานมอบรางวัล ก.พ.ร. ประจำปี 2554 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.9/2555 20 ธันวาคม 2554 สรรพากรเตือนธุรกิจ E-Commerce เสียภาษีให้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.8/2555 14 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรเปิดโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "สำนักงานบริการขวัญใจ ประชาชน Service Excellence Tax Office" ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.7/2555 14 ธันวาคม 2554 พิธีมอบรางวัลศิลปินแห่งปี 2554 ของกรมสรรพากร ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.6/2555 3 พฤศจิกายน 2554 คำชี้แจงแนวปฏิบัติการเสียภาษีของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.5/2555 3 พฤศจิกายน 2554 การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.4/2555 25 ตุลาคม 2554 กรมสรรพากรประชุมใหญ่หน่วยจัดเก็บภาษีทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการให้บริการมากขึ้น ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.3/2555 20 ตุลาคม 2554 กระทรวงการคลังมอบนโยบายจัดเก็บภาษีปี 2555 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.2/2555 19 ตุลาคม 2554 กรมสรรพากรสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการ สู้ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2011 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.1/2555 4 ตุลาคม 2554 กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาขน ห่วงใยปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161