ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว
วันที่แถลงข่าว
หัวข้อข่าวเรื่อง
เนื้อข่าว

ภาษา
ไฟล์

เสียง
ปชส.61/2556 18 กันยายน 2556 สรรพากรย้ำเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2556 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.60/2556 5 กันยายน 2556 สรรพากรเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 31 (3/2556) ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.59/2556 26 กรกฎาคม 2556 สรรพากรเปิดงาน “ภาษีสร้างสุข สนุกแบบพอเพียง” RD Society Club 2013 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.58/2556 16 กรกฎาคม 2556 กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ให้บริการยื่นแบบฯ และชาระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.57/2556 9 กรกฎาคม 2556 สรรพากรเปิดแถลงข่าวโครงการ “RD Camp Season 6” สานความคิดให้เด็กมหา’ลัยรู้จักภาษีด้วยจิตสานึกที่คิดแล้วคมเพื่อสังคมอยู่ดี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.56/2556 18 มิถุนายน 2556 สรรพากรเปิดโครงการ “สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทยปี 5” เร่งต่อยอดให้เยาวชนสำนึกดีรู้จักภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.55/2556 6 มิถุนายน 2556 สรรพากรรุกสร้างกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีแนวใหม่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.54/2556 5 มิถุนายน 2556 สรรพากรร่วมกับตำรวจเศรษฐกิจรวบแก๊งค์ใบกำกับภาษีปลอม ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.53/2556 31 พฤษภาคม 2556 กรมสรรพากรคว้ารางวัลอีกแล้ว จากงาน " Thailand ICT Excellence Awards 2012 " ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.52/2556 28 พฤษภาคม 2556 กรมสรรพากรเตือนบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 ภายใน 30 พฤษภาคม 2556 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.51/2556 27 พฤษภาคม 2556 อธิบดีเรียกสรรพากรทั่วประเทศประชุมปรับแผนจัดเก็บพร้อมรับฤดูยื่น ภ.ง.ด.50 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.50/2556 10 พฤษภาคม 2556 สรรพากรชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ผ่านกฤษฎีกาแล้ว เตรียมนาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ฟังเสียงข่าว
ปชส.49/2556 10 พฤษภาคม 2556 สรรพากรคว้ารางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.48/2556 2 พฤษภาคม 2556 สรรพากรไทยก้าวไกลสู่สากล ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.47/2556 22 เมษายน 2556 กรมสรรพากรเดินหน้าสร้างจิตอาสาสานต่อโครงการกระดาษหน้าที่ 3 เพื่อคนตาบอด ปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.46/2556 19 เมษายน 2556 สรรพากรเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 30 (2/2556) ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.45/2556 3 เมษายน 2556 สรรพากรสร้างสรรค์ใช้ดนตรีกล่อมเด็กปลูกจิตสานึกให้เป็น “คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง” ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.44/2556 2 เมษายน 2556 แจ่มจริงยื่นภาษี ภ.ง.ด. 91 ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้แล้ว ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.43/2556 29 มีนาคม 2556 ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพากรพร้อมมอบนโยบายบริหารการจัดเก็บภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.42/2556 29 มีนาคม 2556 สรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.41/2556 27 มีนาคม 2556 ประกาศผลหนังสั้นกรมสรรพากรปี 2 ใช้ New Media สร้างจิตสานึกในหน้าที่ให้คนรุ่นใหม่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.40/2556 19 มีนาคม 2556 กรมสรรพากรเปิดให้ยื่น ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ภาษาอังกฤษทาง Internet ได้แล้ว ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.39/2556 14 มีนาคม 2556 กรมสรรพากรเปิดให้บริการรับแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 นอกเวลาและนอกสถานที่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.38/2556 13 มีนาคม 2556 กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.37/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 กรมสรรพากร มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยด้วยดนตรีในโครงการ “คุณ คือ คนดี…ที่เสียภาษีถูกต้อง” ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.36/2556 26 กุมภาพันธ์ 2556 ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัยสาหรับปีภาษี 2555 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.35/2556 21กุมภาพันธ์ 2556 ยื่นภาษีผ่านเน็ตเลือกชำระภาษีได้หลากหลายช่องทาง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.34/2556 5 กุมภาพันธ์ 2556 วง Orange Soup คว้ารางวัลชนะเลิศ RD Music Contest ครั้งที่ 1 ในโครงการสรรพากร On Tour ปีที่ 7 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.33/2556 1 กุมภาพันธ์ 2556 กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.32/2556 1 กุมภาพันธ์ 2556 กรมสรรพากรผ่อนปรนใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.31/2556 30 มกราคม 2556 ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรี RD Music Contest รอบชิงชนะเลิศโครงการสรรพากร On Tour ปีที่ 7 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.30/2556 29 มกราคม 2556 สรรพากรจัดประกวดหนังสั้น สำนักยาว ชิงรางวัล 200,000 บาท ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.29/2556 25 มกราคม 2556 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณี สามี – ภริยา ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.28/2556 15 มกราคม 2556 สรรพากรโกอินเตอร์ ให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.27/2556 9 มกราคม 2556 กรมสรรพากรคว้า 2 รางวัลชนะเลิศจาก ก.พ.ร. ทั้งนวัตกรรมบริการและคุณภาพการบริหารจัดการประจำปี 2555 ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.26/2556 24 ธันวาคม 2555 ธุรกิจออก e-Tax Invoice แทนกระดาษได้แล้ววันนี้ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.25/2556 20 ธันวาคม 2555 สรรพากรคว้ารางวัลบูธบริการดีเด่นจากงาน SET in the City ๒๐๑๒ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.24/2556 18 ธันวาคม 2555 สรรพากรแนะผู้ประกอบการออก e-Tax Invoice ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.23/2556 12 ธันวาคม 2555 สรรพากรตั้งเป้าปี ๒๕๕๖ ดึงผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าระบบกว่า ๒ แสนราย ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.22/2556 12 ธันวาคม 2555 สรรพากรฟิตจัด รวมสรรพากร ๒๐ เขตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดเก็บภาษี การถ่ายโอนกำไรระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.21/2556 4 ธันวาคม 2555 สรรพากรเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๒๙ (๑/๒๕๕๖) ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.20/2556 30 พฤศจิกายน 2555 กรมสรรพากรปลื้มผู้เสียภาษีชอบใจยอดรวมยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 17% ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.19/2556 30 พฤศจิกายน 2555 สรรพากรประชุมใหญ่ผู้บริหารทั่วประเทศ เตรียมใช้การบริหารจัดเก็บภาษีแนวใหม่ มั่นใจปี ๒๕๕๖ เก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.18/2556 29 พฤศจิกายน 2555 สรรพากร On Tour ปี ๗ เดินหน้ามอบความสุขทั่วประเทศ รับปี ๒๕๕๖ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.17/2556 22 พฤศจิกายน 2555 ปิดฉาก SGATAR ครั้งที่ 42 อย่างยิ่งใหญ่ ประทับใจทั่วเอเชียแปซิฟิก ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.16/2556 22 พฤศจิกายน 2555 สรรพากรไทยร่วมมือสรรพากรเกาหลีใต้แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กระชับความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.15/2556 22 พฤศจิกายน 2555 สรรพากร ๑๖ เขตเศรษฐกิจรวมพลังสร้างนักจัดเก็บภาษีรุ่นใหม่รับ AEC ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.14/2556 22 พฤศจิกายน 2555 สรรพากรไทยจับมือสรรพากรมาเลเซียแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรวจสอบภาษีเข้มรับ AEC ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.13/2556 21 พฤศจิกายน 2555 ประชุมอธิบดีสรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.12/2556 20 พฤศจิกายน 2555 SGATAR ประชุมเข้มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.11/2556 19 พฤศจิกายน 2555 รองนายกเตือนผู้ที่ไม่ยอมเสียภาษีให้ถูกต้อง ระวังเจอดี ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.10/2556 19 พฤศจิกายน 2555 อธิบดีสรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจประชุมเครียด ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.9/2556 19 พฤศจิกายน 2555 การประชุมใหญ่ระหว่างสรรพากรเอเชียแปซิฟิกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.8/2556 19 พฤศจิกายน 2555 กรมสรรพากรเข้มแข็งเตรียมการประชุมครั้งใหญ่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.7/2556 19 พฤศจิกายน 2555 ประชุมใหญ่สรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจ พร้อมรับ AEC เน้นบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.6/2556 18 พฤศจิกายน 2555 สรรพากรไทยจับมือกับ ADB ร่างกฎหมายหมวดภาษีระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.5/2556 14 พฤศจิกายน 2555 กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.4/2556 8 พฤศจิกายน 2555 บริจาคเพื่อการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.3/2556 25 ตุลาคม 2555 ปิด RD Camp Seasons 5 เพื่อต่อยอดความคิดให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่วัยทำงาน ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.2/2556 22 ตุลาคม 2555 กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพเปิดชำระภาษีสุดล้ำด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
ปชส.1/2556 19 ตุลาคม 2555 สรรพากรเดินหน้าติดปีกความคิด สร้างจิตสำนึกสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจในหน้าที่เสียภาษีถูกต้อง ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงข่าว
สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, May 23, 2015

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161