ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


แถลงข่าวกรมสรรพากร

 

เลขที่ข่าว วันที่แถลงข่าว หัวข้อข่าวเรื่อง เนื้อข่าว
ภาษา
ปชส.33/2560 29 กันยายน 2560 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นการส่งข้อมูลการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง ภาษาอังกฤษ
ปชส.32/2560 25 กันยายน 2560 ชี้แจงประเด็นข่าวพร้อมเพย์ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.31/2560 7 กันยายน 2560 กรมสรรพากรเตือนถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.30/2560 25 สิงหาคม 2560 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.29/2560 16 สิงหาคม 2560 ผู้ประกอบการจ้างผู้สูงวัยทำงาน รีบแจ้งข้อมูลกับกรมสรรพากรขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ภายใน 31 สิงหาคม 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.28/2560 2 สิงหาคม 2560 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาษาอังกฤษ
ปชส.27/2560 1 สิงหาคม 2560 เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 - 16 กันยายน 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.25/2560 18 กรกฎาคม 2560 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรผ่านสำนักงานบัญชี เพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ภาษาอังกฤษ
ปชส.24/2560 27 มิถุนายน 2560 แจ้งกำหนดเวลาที่ผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวจะได้สิทธิไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2558 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้ เท่านั้น ภาษาอังกฤษ
ปชส.23/2560 6 มิถุนายน 2560 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 0.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว ภาษาอังกฤษ
ปชส.21/2560 8 พฤษภาคม 2560 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และขอให้ทำบัญชีชุดเดียวให้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ
ปชส.20/2560 5 พฤษภาคม 2560 สรรพากรยุคใหม่ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาอังกฤษ
ปชส.19/2560 21 เมษายน 2560 ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.18/2560 20 เมษายน 2560 เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.17/2560 7 เมษายน 2560 กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้จ่ายเงินได้ที่มีปริมาณข้อมูลมาก ผ่านระบบ Host to Host ภาษาอังกฤษ
ปชส.16/2560 4 เมษายน 2560 การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน ภาษาอังกฤษ
ปชส.15/2560 17 มีนาคม 2560 กรมสรรพากรให้ภาคเอกชนนำรายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ไปหักภาษีได้ 2 เท่า ภาษาอังกฤษ
ปชส.14/2560 15 มีนาคม 2560 กรมสรรพากรชี้แจงการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.13/2560 6 มีนาคม 2560 4 หน่วยงานจับมือเร่งผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว ทำงบการเงินให้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ
ปชส.12/2560 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ภาษีคืนไว สรรพากรคืนผ่านพร้อมเพย์มากกว่า 60% ภาษาอังกฤษ
ปชส.11/2560 6 กุมภาพันธ์ 2560 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ
ปชส.10/2560 25 มกราคม 2560 ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศ ภาษาอังกฤษ
ปชส.9/2560 24 มกราคม 2560 การเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ภาษาอังกฤษ
ปชส.8/2560 18 มกราคม 2560 การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วม ภาษาอังกฤษ
ปชส.7/2560 11 มกราคม 2560 ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า ภาษาอังกฤษ
ปชส.6/2560 10 มกราคม 2560 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ภาษาอังกฤษ
ปชส.5/2560 22 ธันวาคม 2559 กรมสรรพากรแนะให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยปีนี้จะคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.4/2560 19 ธันวาคม 2559 กรมสรรพากรย้ำให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ช้อป กิน เที่ยว ขอหลักฐานผู้ประกอบการทุกครั้ง ภาษาอังกฤษ
ปชส.3/2560 16 ธันวาคม 2559 กรมสรรพากรขยายเวลาสายด่วน 1161 ให้บริการนอกเวลาทำการ ถึง 18.00 น. ภาษาอังกฤษ
ปชส.2/2560 13 ธันวาคม 2559 เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)กับกรมสรรพากร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.1/2560 28 พฤศจิกายน 2559 กรมสรรพากรร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต ภาษาอังกฤษ


สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 26, 2020

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161