ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


แถลงข่าวกรมสรรพากร

 

เลขที่ข่าว วันที่แถลงข่าว หัวข้อข่าวเรื่อง เนื้อข่าว
ภาษา
ปชส.47/2561 30 กันยายน 2561 กรมสรรพากรประกาศผลตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ภาษาอังกฤษ
ปชส.46/2561 27 กันยายน 2561 กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปภาษีสรรพากรของคณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร
ปชส.45/2561 21 กันยายน 2561 กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.44/2561 14 กันยายน 2561 กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ภาษาอังกฤษ
ปชส.43/2561 5 กันยายน 2561 กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ ภาษาอังกฤษ
ปชส.42/2561 3 กันยายน 2561 กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.41/2561 27 สิงหาคม 2561 กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.40/2561 16 สิงหาคม 2561 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.39/2561 6 สิงหาคม 2561 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาษาอังกฤษ
ปชส.38/2561 27 กรกฎาคม 2561 กรมสรรพากรแนะนำให้เกษตรกรทำบัญชีอย่างง่าย หักค่าใช้จ่ายตามจริงแทนการหักเหมา ภาษาอังกฤษ
ปชส.37/2561 15 มิถุนายน 2561 อย่าหลงเชื่อข่าวสรรพากรเก็บภาษีวัดและพระ ภาษาอังกฤษ
ปชส.36/2561 15 มิถุนายน 2561 กรมสรรพากรชี้แจงกรณีรัฐบาลออกกฎหมายเก็บภาษีคนไทยขายของออนไลน์ แต่ยกเว้นภาษีให้นักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนขายของออนไลน์ในไทย ภาษาอังกฤษ
ปชส.35/2561 8 มิถุนายน 2561 กรมสรรพากรเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษ
ปชส.34/2561 1 มิถุนายน 2561 อธิบดีกรมสรรพากรมอบนโยบายเน้นนำดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีและบริการประชาชน พร้อมตั้งเป้าเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลภายในปี 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.33/2561 31 พฤษภาคม 2561 กรมสรรพากรเตือนผู้เสียภาษี ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.32/2561 27 พฤษภาคม 2561 อย่าหลงเชื่อข่าวรัฐบาลขึ้นแวต 9 % ภาษาอังกฤษ
ปชส.31/2561 10 พฤษภาคม 2561 กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการยื่นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ให้ถูกต้อง เพื่อรองรับการดำเนินการของสถาบันการเงิน ภาษาอังกฤษ
ปชส.30/2561 4 พฤษภาคม 2561 กรมสรรพากรขอชี้แจงเรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ
ปชส.29/2561 30 เมษายน 2561 กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่ายบนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.28/2561 24 เมษายน 2561 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.27/2561 20 เมษายน 2561 กรมสรรพากรเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษาอังกฤษ
ปชส.26/2561 18 เมษายน 2561 กรมสรรพากรเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับฟังการอบรมสัมมนาเรื่อง “บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน”
ปชส.25/2561 27 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2560 ภาษาอังกฤษ
ปชส.24/2561 22 มีนาคม 2561 การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
ปชส.23/2561 16 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ภาษาอังกฤษ
ปชส.22/2561 6 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินและการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการและยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
ปชส.21/2561 2 มีนาคม 2561 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ภาษาอังกฤษ
ปชส.20/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับผู้ประกอบการตลาดในเขตประเวศ
ปชส.19/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษีผ่านตู้ ATM ภาษาอังกฤษ
ปชส.18/2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC ภาษาอังกฤษ
ปชส.17/2561 11 มกราคม 2561 ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา มีผลใช้บังคับแล้ว ภาษาอังกฤษ
ปชส.16/2561 5 มกราคม 2561 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.15/2561 3 มกราคม 2561 กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่านมือถือและเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.14/2561 29 ธันวาคม 2560 ได้เวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวก ทันสมัย และได้ภาษีคืนรวดเร็ว ทันใจ ภาษาอังกฤษ
ปชส.13/2561 19 ธันวาคม 2560 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.12/2561 14 ธันวาคม 2560 ชี้แจงประเด็นการบิดเบือนข้อมูลมาตรการสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
ปชส.11/2561 12 ธันวาคม 2560 ข่าวรัฐบาลรีดภาษีโครงการก้าวคนละก้าวเป็นข่าวปลอม
ปชส.10/2561 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร พัฒนาสู่ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร ภาษาอังกฤษ
ปชส.9/2561 15 พฤศจิกายน 2560 กรมสรรพากรเตือนซื้อใบกำกับภาษีเป็นเท็จเมื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีมีสิทธิติดคุก ภาษาอังกฤษ
ปชส.7/2561 9 พฤศจิกายน 2560 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นเรื่องข้อวิจารณ์มาตรการชอปช่วยชาติ
ปชส.6/2561 9 พฤศจิกายน 2560 กรมสรรพากรย้ำขอให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากมาตรการชอปช่วยชาติ ขอหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการทุกครั้ง ภาษาอังกฤษ
ปชส.5/2561 2 พฤศจิกายน 2560 ความง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการชำระภาษีไทย (paying taxes) ดีขึ้น 42 ลำดับ ขึ้นมาอยู่ลำดับ 2 ของอาเซียน ภาษาอังกฤษ
ปชส.4/2561 12 ตุลาคม 2560 ชี้แจงประเด็นการยกเว้นภาษีจากการแก้ไขประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชน ภาษาอังกฤษ
ปชส.3/2561 10 ตุลาคม 2560 กรมสรรพากรขอชี้แจงการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4 และ 5) เพื่อความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรม ภาษาอังกฤษ
ปชส.2/2561 5 ตุลาคม 2560 ชี้แจงกรณีการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษาอังกฤษ
ปชส.1/2561 4 ตุลาคม 2560 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี ภาษาอังกฤษ


สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 26, 2020

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161