ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ปีภาษี 2560

หมวดค่าลดหย่อนส่วนตัวและคู่สมรส

หมวดค่าลดหย่อนบุตร

หมวดค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดา/มารดา

หมวดค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ/ทุพลภาพ

หมวดค่าลดหย่อนประกันชีวิต/ประกันชีวิตแบบบำนาญ/ประกันสุขภาพ

หมวดค่าลดหย่อนซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF

หมวดค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย

หมวดค่าลดหย่อนประกันสังคม

หมวดค่าลดหย่อนเงินบริจาค

หมวดค่าลดหย่อนน้ำท่วม

 

clear-gif
clear-gif
Last update :
 Thursday, December 7, 2017

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161