ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


แถลงข่าวกรมสรรพากร

 

เลขที่ข่าว วันที่แถลงข่าว หัวข้อข่าวเรื่อง เนื้อข่าว
ภาษา
ปชส.58/2562 27 กันยายน 2562 กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภาษาอังกฤษ
ปชส.57/2562 20 กันยายน 2562 กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย ภาษาอังกฤษ
ปชส.56/2562 19 กันยายน 2562 กรมสรรพากรทำ MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเน้นเพิ่มศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้ประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ
ปชส.55/2562 13 กันยายน 2562 สรรพากร-ดีป้า ประกาศผลผู้ชนะงาน #HACKATAX พร้อมดันผลงาน เข้า TAX Sandbox อย่างเป็นรูปธรรม ภาษาอังกฤษ
ปชส.54/2562 12 กันยายน 2562 สรรพากรเก็บรายได้ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เกินเป้าหมาย 3.6 หมื่นล้านบาท ภาษาอังกฤษ
ปชส.53/2562 10 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.52/2562 4 กันยายน 2562 “ภาษีเป็นเรื่องง่าย” กรมสรรพากร-ดีป้า จับมือจัด “แฮกกาแทกซ์” รวมพลสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่ระดมไอเดีย ผุดโซลูชั่นเสริมบริการด้านภาษี ภาษาอังกฤษ
ปชส.51/2562 26 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมสรรพากรเป็นหลักในการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ภาษาอังกฤษ
ปชส.50/2562 20 สิงหาคม 2562 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.49/2562 13 สิงหาคม 2562 ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภาษาอังกฤษ
ปชส.48/2562 26 กรกฎาคม 2562 สรรพากรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดัน 9 เดือนแรก จัดเก็บเกินเป้า 5.6 หมื่นล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง และสร้างความเป็นธรรม ภาษาอังกฤษ
ปชส.47/2562 25 กรกฎาคม 2562 กรมสรรพากรจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดันตราสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สนับสนุน e-Business ของประเทศ ภาษาอังกฤษ
ปชส.46/2562 11 กรกฎาคม 2562 ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ภาษาอังกฤษ
ปชส.45/2562 10 กรกฎาคม 2562 กรมสรรพากรเข้ม ออก–ใช้ใบกำกับภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิติดคุก
ปชส.44/2562 2 กรกฎาคม 2562 สรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปภาษีสรรพากรของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ แก้ไขประมวลรัษฎากร
ปชส.43/2562 27 มิถุนายน 2562 สรรพากรยกระดับบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
ปชส.42/2562 27 มิถุนายน 2562 กรมสรรพากรขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
ปชส.41/2562 10 มิถุนายน 2562 กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล ภาษาอังกฤษ
ปชส.40/2562 4 มิถุนายน 2562 กรมสรรพากรจับมือ ETDA ผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) ภาษาอังกฤษ
ปชส.39/2562 27 พฤษภาคม 2562 แจ้งเตือนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบันทึกข้อมูลบนระบบแจ้งการใช้สิทธิ 2 เท่า จากการจ้างงาน ผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.38/2562 17 พฤษภาคม 2562 สรรพากรจัดเก็บภาษี 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 เกินเป้า 2.2 หมื่นล้านบาท ภาษาอังกฤษ
ปชส.37/2562 7 พฤษภาคม 2562 สรรพากร จับมือ บสย. แนะผู้ประกอบการทำบัญชีเดียวคุ้มกว่าทั้งช่วยลดต้นทุนกู้เงินและลดความเสี่ยง จากการโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษาอังกฤษ
ปชส.36/2562 3 พฤษภาคม 2562 สรรพากรจับมือสมาคมธนาคารไทยอำนวยความสะดวกผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ภาษาอังกฤษ
ปชส.35/2562 30 เมษายน 2562 กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 พันธมิตรสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้อง กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภาษาอังกฤษ
ปชส.34/2562 30 เมษายน 2562 กรมสรรพากรเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.33/2562 24 เมษายน 2562 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.32/2562 19 เมษายน 2562 อย่าตกใจ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี” ภาษาอังกฤษ
ปชส.31/2562 5 เมษายน 2562 SMEs ตอบรับมาตรการบัญชีเดียวของกรมสรรพากร ภาษาอังกฤษ
ปชส.30/2562 1 เมษายน 2562 โอกาสสุดท้าย...สรรพากรเปิดลงทะเบียนบัญชีเดียวภายใน 30 มิ.ย. 62 ปรับงบให้ถูกต้อง ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษาอังกฤษ
ปชส.29/2562 27 มีนาคม 2562 สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.28/2562 20 มีนาคม 2562 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นเงินชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างที่ออกจากงานก่อนครบ 5 ปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.27/2562 20 มีนาคม 2562 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.26/2562 19 มีนาคม 2562 กรมสรรพากรจับมือกับกรมบังคับคดียกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย และนำส่งอากรแสตมป์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ภาษาอังกฤษ
ปชส.25/2562 14 มีนาคม 2562 สรรพากรผนึกกำลัง 4 องค์กรภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียวในปี 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.24/2562 4 มีนาคม 2562 สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษาอังกฤษ
ปชส.23/2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษาอังกฤษ
ปชส.22/2562 6 กุมภาพันธ์ 2562 กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ
ปชส.21/2562 30 มกราคม 2562 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร. 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ภาษาอังกฤษ
ปชส.20/2562 29 มกราคม 2562 กรมสรรพากรแนะนำการขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภาษาอังกฤษ
ปชส.19/2562 15 มกราคม 2562 กรมสรรพากรชี้แจงกรณีผู้เสียภาษีหรือประชาชนถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลัง ภาษาอังกฤษ
ปชส.18/2562 11 มกราคม 2562 กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 ทะลุเป้า 7% ภาษาอังกฤษ
ปชส.17/2562 11 มกราคม 2562 ครม. เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ภาษาอังกฤษ
ปชส.16/2562 10 มกราคม 2562 กรมสรรพากรชี้แจงการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.15/2562 3 มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ภาษาอังกฤษ
ปชส.14/2562 27 ธันวาคม 2561 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.13/2562 14 ธันวาคม 2561 หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ ภาษาอังกฤษ
ปชส.12/2562 7 ธันวาคม 2561 กรมสรรพากรชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-Payment)
ปชส.11/2562 1 ธันวาคม 2561 กรมสรรพากรชี้แจงการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึง 7 มกราคม 2562
ปชส.9/2562 29 พฤศจิกายน 2561 สรรพากรประกาศยุทธศาสตร์ D2RIVE ยกระดับการเก็บภาษีและบริการประชาชนให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นธรรม ภาษาอังกฤษ
ปชส.8/2562 20 พฤศจิกายน 2561 จุดจบคนขายและคนซื้อใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ภาษาอังกฤษ
ปชส.7/2562 13 พฤศจิกายน 2561 ส่งเสริมคนไทยมีลูกเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็น 60,000 บาท ภาษาอังกฤษ
ปชส.6/2562 5 พฤศจิกายน 2561 อันดับความยาก-ง่ายในการชาระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 59 จาก 190 ประเทศ ภาษาอังกฤษ
ปชส.5/2562 18 ตุลาคม 2561 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนหน้า 7% ภาษาอังกฤษ
ปชส.4/2562 12 ตุลาคม 2561 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี ภาษาอังกฤษ
ปชส.3/2562 4 ตุลาคม 2561 กรมสรรพากรจับมือกับสำนักงาน คปภ. เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ทำประกันสุขภาพ ภาษาอังกฤษ
ปชส.2/2562 4 ตุลาคม 2561 กรณีชี้แจงผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ภาษาอังกฤษ
ปชส.1/2562 2 ตุลาคม 2561 ประกาศผลตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ภาษาอังกฤษ


สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 26, 2020

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161