ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

เลขที่ข่าว

วันแถลง

เรื่อง

ปชส.45/2546

24 กันยายน 2546

1 ตุลาคม 2546 ใช้เลขบัตรประชาชนแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ปชส.44/2546

9 กันยายน 2546

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด เปิดให้บริการยื่นแบบชำระภาษี ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ปชส.43/2546

8 กันยายน 2546

จำนวนใบกำกับภาษีที่ส่งมาร่วมจับรางวัลสูงถึง 1.2 ล้านฉบับแล้ว

ปชส.42/2546

8 กันยายน 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนสิงหาคม  2546

ปชส.41/2546

6 สิงหาคม 2546

กรมสรรพากรเชิญชวนให้ผู้เสียภาษียื่นแบบ  ภ.ง.ด. 94  ผ่านอินเทอร์เน็ต

ปชส.40/2546

6 สิงหาคม 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนกรกฎาคม 2546

ปชส.39/2546

4 สิงหาคม 2546

เต๋า สมชาย เข็มกลัด และ จินตหรา พูนลาภ ร่วมรณรงค์โครงการ “ใบกำกับภาษีมีรางวัล”

ปชส.38/2546

1 สิงหาคม 2546

กรมสรรพากรเชิญชวนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ปชส.37/2546

18 กรกฎาคม 2546

กรมสรรพากรเพิ่มเงินรางวัลใบกำกับภาษีเป็น1.2 ล้านบาทต่อครั้ง

ปชส.36/2546

8 กรกฎาคม 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนมิถุนายน 2546

ปชส.35/2546

25 มิถุนายน 2546

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 5

ปชส.34/2546

6 มิถุนายน 2546

กรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการรายย่อยขึ้นใหม่

ปชส.33/2546

5 มิถุนายน 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนพฤษภาคม 2546

ปชส.32/2546

14 พฤษภาคม 2546

การจับรางวัลใบกำกับภาษี

ปชส.31/2546

9 พฤษภาคม 2546

กรมสรรพากรเชิญชวนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทางอินเทอร์เน็ต

ปชส.30/2546

9 พฤษภาคม 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนเมษายน 2546

ปชส.29/2546

1 พฤษภาคม 2546

ศูนย์ตอบปัญหาภาษีอากรทางโทรศัพท์

ปชส.28/2546

23 เมษายน 2546

กำหนดการจับรางวัล “ใบกำกับภาษี”

ปชส.27/2546

23 เมษายน 2546

สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ปชส.26/2546

9 เมษายน 2546

การจับรางวัล “ใบกำกับภาษี”

ปชส.25/2546

9 เมษายน 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรครึ่งปีแรกของกรมสรรพากร

ปชส.24/2546

27 มีนาคม 2546

ผู้เสียภาษีนิยมยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ปชส.23/2546

17 มีนาคม 2546

กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด.90,91 นอกเวลาและนอกสถานที่

ปชส.22/2546

11 มีนาคม 2546

สรรพากรรับรางวัลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น

ปชส.21/2546

10 มีนาคม 2546

กรมสรรพากรเชิญชวนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต

ปชส.20/2546

10 มีนาคม 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนกุมภาพันธ์ 2546

ปชส.19/2546

10 กุมภาพันธ์ 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเดือนมกราคม 2546

ปชส.18/2546

21 มกราคม 2546

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 4

ปชส.17/2546

10 มกราคม 2546

กรมสรรพากรส่งเสริมการจัดทำและการจัดเก็บบัญชี รายงาน และเอกสารหลักฐานตามกฎหมายภาษีในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ปชส.16/2546

10 มกราคม 2546

กรมสรรพากรส่งเสริมการเพิ่มอาวุธทางปัญญาให้กับเอกชน

ปชส.15/2546

10 มกราคม 2546

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเพื่อเสริมรายได้ ของผู้มีรายได้น้อยบังคับใช้แล้ว

ปชส.14/2546

10 มกราคม 2546

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรไตรมาสที่ 1 ของกรมสรรพากร

ปชส.13/2546

3 มกราคม 2546

กรมสรรพากรเปิดบริการ download โปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่ายฟรี

ปชส.12/2546

19 ธันวาคม 2545

สรรพากรโชว์ IT แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สมาชิกหอการค้า จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง เน้นนโยบายเสียภาษีให้ถูกต้องวันนี้ ไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง

ปชส.11/2546

9 ธันวาคม 2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเบื้องต้นของกรมสรรพากร เดือนพฤศจิกายน 2545

ปชส.10/2546

4 ธันวาคม 2545

กรมสรรพากรจัดสัมมนา “ เรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย ”

ปชส.9/2546

3 ธันวาคม 2545

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเพื่อเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย

ปชส.8/2546

7 พฤศจิกายน 2545

รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเดือนตุลาคม 2545

ปชส.7/2546

4 พฤศจิกายน 2545

การประชุมคณะศึกษาเพื่อการบริหารและการค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเซีย ครั้งที่ 32 (The Study Group on Asian Tax Administration and Research: SGATAR)

ปชส.6/2546

1 พฤศจิกายน 2545

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพากรปี 2546

ปชส.5/2546

29 ตุลาคม 2545

สรรพากรประชุมหน่วยจัดเก็บภาษีทั่วประเทศเพื่อปรับแผนงานรองรับเป้าจัดเก็บภาษีปี 2546

ปชส.4/2546

18 ตุลาคม 2545

กรมสรรพากรแจ้งความคืบหน้ากรณีเกี่ยวพันกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน

ปชส.3/2546

10 ตุลาคม 2545

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารชั้นนำ 5 ธนาคารเปิดให้บริการรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตผ่าน ระบบ e – pay เริ่ม 11 ตค.45 เป็นต้นไป

ปชส.2/2546

9 ตุลาคม 2545

กรมสรรพากรรายงานผลจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2545ได้เกินเป้าเกือบ 30,000 ล้านบาท

ปชส.1/2546

3 ตุลาคม 2545

กฎหมายขยายวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตเป็น 50,000 บาท เริ่มใช้แล้วมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มค.45

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161