ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceRD Knowledge
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กิจกรรม
 
 
     
             
     
             
       
 
 
 
 
         
       
    กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน SME"
เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 โดยมีกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กองบริหารการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กองสำรวจและติตามธุรกิจนอกระบบ
และศูนย์สารนิเทศสรรพากรเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมอง
ในการส่งเสริมสนับสนุน SME ในปัจจุบัน
       
    นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรการด้านภาษีสำหรับ Start up และ SMEs”
ในกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
ณ ห้อง MR 220-221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
     
       
       
     
       
 
 
 
clear-gif
Last update :
 Wednesday, June 10, 2020

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161