ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีปฏฺิบัติการภาษีอากรฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


  
  
 พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
  * ปัจจุบันยกเว้นการเก็บภาษีอากรทุกกรณี *
   
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
กฎกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นเรียกเก็บภาษี
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 7 เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 5 เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 3 เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  
  
  
  
  
  
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, June 23, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161