ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีปฏฺิบัติการภาษีอากรฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


  
  
 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
   
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2532
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2525
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2524
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2523
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2523
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2516
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร พ.ศ. 2501
  
  
  
  
  
  
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, June 17, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161