ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

ข่าวสาร
กิจกรรม
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๙ (๓/๒๕๖๒)   ผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรย้อนหลัง
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)   ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้าไทย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  ข่าวสาร TA ต่อใบอนุญาต   ประชุมคณะทำงานตามแผนการให้ความรู้ด้านภาษีอากร ครั้งที่ ๑
  ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ   ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพากรกับเครือข่ายทางภาษี ครั้งที่ ๑
  เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน    ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๘
  หลักเกณฑ์การนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชี   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๗
  ข่าวสาร เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี    ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๖
  หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี    ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๕
  เปิดรับสมัคร TA ปีละ 3 ครั้ง   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๔
  ข่าวสาร TA รับใบอนุญาต   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๓
  เตรียมตัวเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน TA   Download ภาพ เสียง คำบรรยาย เอกสาร อบรม 
  ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี   ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสภาวิชาชีพ เรื่องคำชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่
  เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  

 

clear-gif
Last update : Wednesday, December 25, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์