ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


    Thai version :: English version
   
 
     
 
 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ.2553
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 190)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
    แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2
   แบบแจ้งการเปบี่ยนแปลงสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2.1
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 191)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
  Q & A
 
     

     
 
   
  Flowchart ROH (new)
     การจดแจ้ง
     ขั้นตอนการจดแจ้ง
     สิทธิประโยชน์
 
     

     
 
  Presentation
 
Beneffits & Conditions for Regional Operating Headquarters (สัมมนาครั้งที่ 2 )
 
Regional Operating Headquarters (ROH) and Treasury Center (TC) (สัมมนาครั้งที่ 1)
 
Investment Promotion of ROH (สัมมนาครั้งที่ 1)
 
Corporate Treasury Center (สัมมนาครั้งที่ 1)
 
     

 
 
  สาระน่ารู้ “สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค”
 
หลักการและเงื่อนไขการจัดตั้ง
 
สิทธิประโยชน์ของสำนักงาน และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์
 
สิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวที่ทำงานใน ROH และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์
 
บริการ ROH ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
 
แนวปฏิบัติทั่วไป
 
 

 
 
สาระน่ารู้กับ Treasury Center
สาระน่ารู้กับ BOI
 
 

 
 
  ข่าวสาร ROH
 
คำกล่าวของ รมช.ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
 
ประมวลภาพงานสัมมนา ROH Forum 2
 
ประมวลภาพงานสัมมนา ROH รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุน
 
 

 
 
  ติดต่อสอบถาม
  กรมสรรพากร
90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 1161
สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-2272-8257
0-2272-9686
0-2272-8445
Email : roh@rd.go.th
Homepage : www.rd.go.th
 
 

 
 
 
clear-gif
 
  สิทธิประโยชน์ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
  มาตรการสนับสนุน และบทสรุปของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  สิทธิประโยชน์ของสำนักงาน
  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  Q & A
  ติดต่อสอบถาม
     
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักแผนภาษี โทร. 02-272-9215
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 5, 2015

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161