รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกรมบังคับคดี ครบรอบปีที่ 46
 

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี
กรมบังคับคดี ครบรอบปีที่ 46

รูปว่าง
โฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ
 

โฆษกให้สัมภาษณ์พิเศษ
รายการ "คุยให้จบข่าว" ทางช่อง Workpoint 23

รูปว่าง
สัมภาษณ์พิเศษในรายการ
 

สัมภาษณ์พิเศษในรายการ
"เรื่องง่ายใกล้ตัว" ทางช่อง MCOT HD 30

รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ส. ครบรอบปีที่ 44
 

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี
วันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ส.
ครบรอบปีที่ 44

รูปว่าง