เมนูปิด

กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการ “Easy E-Receipt” ลดหย่อนสูงสุด 50,000 บาทเริ่ม 1 มกราคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567เฉพาะที่ได้รับe-Tax Invoice หรือ e-Receipt เท่านั้น  
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ “Easy E-Receipt” โดยให้ผู้ซื้อสินค้าสังเกตร้านค้าทีมีสัญลักษณ์
หากผู้ประกอบการรายใดติดต่อประสานเพื่อขอสัญลักษณ์ ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดำเนินการจัดส่งสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์
เงื่อนไขตามมาตรการ “Easy E-Receipt” ได้

กรมสรรพากรกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กรมสรรพากรกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบสำหรับเดือนภาษีมกราคม 2567 เป็นต้นไป

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)

สำนักงานสรรพากรภาค 4 ขอเชิญชวนประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดบริการร่วมให้คะแนนความพึงพอใจกับ "คุณหลวงชวนโหวต" เพียงสแกน QR Code เพื่อเข้าประเมินความพึงพอใจ

คลิปวิดีโอตาม QR Code เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

คลิปวิดีโอ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID ThaiD (เดิมคือ D.DOPA) และ APP เป๋าตัง
อีกทั้งเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รวดเร็วและปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94/95 ออนไลน์

ปรับปรุงล่าสุด: 22-02-2024