เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 12 ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 12 ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

[เอกสารแนบ1] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)

 - หน่วยสอบที่ 1ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

 - หน่วยสอบที่ 2ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

 - หน่วยสอบที่ 3ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง

 - หน่วยสอบที่ 4ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส

 - หน่วยสอบที่ 5ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

 - หน่วยสอบที่ 6ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

 - หน่วยสอบที่ 7ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

 - หน่วยสอบที่ 8ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล

[เอกสารแนบ2]หน่วยสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค12ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021