เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 12 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (แนบท้ายประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564)
หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2  
 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง  
 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส  
 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี  
 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง  
 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา  
 - บัญชีรายชื่อ
หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล  
 - บัญชีรายชื่อปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021