ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                                               ผู้ประกอบการส่งออก
    ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี
    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.128/2560
    แบบคำขอ สด. 1
    วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี
    ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน
    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.128/2560
    แบบคำขอ สท.1
    วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี
clear-gif


ผู้ประกอบการส่งออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ :
สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร ชั้น 18
โทร. 0-2272-8035, 0-2272-8554, 0-2272-8924
ทุกวันและเวลาราชการ
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Thursday, June 1, 2017

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161