ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                                               ผู้ประกอบการส่งออก
    ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีของกรมสรรพากร
    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.159/2550
    แบบคำขอ
    วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี
    สรุปหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดีของกรมสรรพากร
    ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน
     คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.159/2550
    แบบคำขอ
    วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี
    สรุปหลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร
clear-gif


ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี โทร. 02-272-8035
clear-gif
Last update :
 Friday, June 5, 2015

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161