ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**สถานที่ทดสอบ TA แห่งใหม่** **ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ**

 ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๑ (๑/๒๕๖๐)


 ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑, ๑๑, ๒๕

 รูปกิจกรรมวันปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๓๙

  ข่าวสาร TA รุ่นที่ ๑ - ๒๔ รับใบอนุญาต

 ข่าวสารการอบรม

 ข่าวสารองค์กรวิชาชีพบัญชี

  เตือนแจ้งอบรม ๙ ชั่วโมง TA

    ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาฯ ปี ๒๕๕๙ ปรับปรุง

   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Wednesday, December 7, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์