ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


*** ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ*** *** ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านคำถามให้เข้าใจ และให้ตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกประเด็น ***

clear-gif

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๖ (๓/๒๕๖๑)

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๖ (๓/๒๕๖๑)

                      ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๖ (๓/๒๕๖๑)

                      ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๖ (๓/๒๕๖๑)
                          หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

                      ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ ๔๖ (๓/๒๕๖๑)

                      วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ครั้งที่ ๔๖ (๓/๒๕๖๑)

            แผนผังการเดินทางไปสถานที่ทดสอบ

            แผนผังอาคารสถานที่ทดสอบ

clear-gif
Last update : Monday, October 1, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์