ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


*** ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ*** *** ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านคำถามให้เข้าใจ และให้ตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกประเด็น ***

clear-gif

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๓ (๓/๒๕๖๐)

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๓ (๓/๒๕๖๐)

            ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ ๔๓ (๓/๒๕๖๐)

            ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๓ (๓/๒๕๖๐)

            วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ครั้งที่ ๔๓ (๓/๒๕๖๐)

            แผนผังการเดินทางไปสถานที่ทดสอบ

            แผนผังอาคารสถานที่ทดสอบ

            ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

clear-gif
Last update : Friday, September 29, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์