ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ฟังเสียงข่าว
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอนุสัญญาฯ โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif
Last update :
 Friday, May 15, 2015

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161