ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


* เนื่องจากการบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมคำขอต่างๆ (ตท.01,02,04,05, และ ตท.06) ขัดข้อง ณ ปัจจุบัน *
>> จึงขอเรียนให้ผู้ยื่นคำขอดาวน์โหลดแบบคำขอแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ส่งให้สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร โดยตรงเท่านั้น

ข่าวสาร
รายชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
คำแนะนำการยื่นคำขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน
Download แบบฟอร์ม
โปรแกรมรับยื่นคำขอ (ตท.01,02)
โปรแกรมคำขอเพิ่ม/ลดจำนวนผู้เสียภาษี (ตท.04)
โปรแกรมคําขอต่ออายุ /ขอขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาต (ตท.05)
โปรแกรมคำขอใบแทนใบอนุญาต (ตท.06)
clear-gif

ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0-2272-9173
clear-gif
Last update :
 Thursday, December 1, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161