ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข่าวสารการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

 

 

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๕๙)

 

            ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๕๙)

 

            ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๕๙)

 

            วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๕๙)

 

            ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 

            วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

            ยื่นแบบ

            แผนผังการเดินทางไปสถานที่สอบ

 

 

 ******************************

 

clear-gif
Last update : Thursday, August 4, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์