ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข่าวสารการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑)

            <<<<สถานที่ทดสอบ TA ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑)>>>>

            ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑)

            ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑)

            วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑)

            ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

            วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

            ยื่นแบบคำขอเข้ารับการทดสอบฯ

 ******************************

clear-gif
Last update : Thursday, April 19, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์