ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
คู่มือการใช้งาน Basic Search

Basic Search คือ เครื่องมือหรือโปรแกรม (Search Engine) ที่ช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลจากทุกคำของข้อมูลจริง (Full Text Search) และสนับสนุน
การสืบค้นโดยกำหนดเงื่อนไขบูลีนอย่างง่าย เริ่มต้นเข้าสู่ระบบการสืบค้นข้อมูล Basic Search ก่อนเริ่มการใช้งาน Basic Search ผู้ใช้
งานควรทำความรู้จักกับเครื่องมือของ Basic Search กันก่อน

ส่วนประกอบต่างของ Basic Search

 1. ช่องเติมคำที่ต้องการค้นหา (Search Box) : สำหรับเติมคำสำคัญ (Keywords) ที่ท่านต้องการค้นหา
 2. ปุ่มค้นหา (Search Button) : เริ่มทำการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในช่องเติมคำที่ต้องการค้นหา
 3. คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search : คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search ซึ่งหมายถึงหน้านี้นั่นเอง
 4. ค้นหาในหมวดหมู่อื่นๆ : ผู้ใช้สามารถเลือกให้ Basic Search ทำการค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ที่สนใจก็ได้   
 5. ค้นหาทั่วโลก : ผู้ใช้สามารถเลือกให้ Basic Search ทำการค้นหาโดย search ของ www.siamguru.com

วิธีการใช้งาน Basic Search

ผู้ใช้ Basic Search สามารถเริ่มต้นสืบค้นข้อมูลได้ โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 • พิมพ์คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา ลงในช่องเติมคำที่ต้องการค้นหา (Search Box) โดย คำสำคัญผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • กดปุ่ม Search เพื่อเริ่มต้นการค้นหา Basic Search จะทำการประมวลผล และจะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา ออกมาตามรูปภาพ ดังที่ได้แสดงไว้ข้างล่างนี้
 
   
การแสดงผลลัพธ์การค้นหา

ผลลัพธ์ที่ Basic Search แสดงออกมา ประกอบด้วย

1. หัวเรื่อง (Title) : แสดงชื่อหัวเรื่องของข้อมูล ผู้ใช้สามารถ เข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลจริงได้ โดยการ click ที่หัวเรื่อง
2. รายละเอียด (Description) : แสดงรายละเอียดของข้อมูลอย่างคร่าวๆ โดยในรายละเอียดนี้ จะเน้นคำสำคัญด้วยตัวอักษรสี เพื่อให้สะดุดตา โดยจะแสดง URL, วันที่ปรับปรุง, ขนาดของไฟล์ และ ถ้ารายละเอียดใดแสดงด้วยเครื่องหมาย "..." หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลได้ถูกตัดทอนมา เพื่อแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นคำสำคัญ


นอกจากนี้ Basic Search ยังสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไขบูลีนอย่างง่ายๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และตรงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยเงื่อนไขบูลีนที่ Basic Search สนับสนุนมีดังต่อไปนี้
 • เครื่องหมายบวก "+" : ใช้ระบุว่า เอกสารที่ต้องการสืบค้น ต้องปรากฏ คำสำคัญ(ที่ตามหลังเครื่องหมายบวกนี้) อยู่ในเอกสาร เป็นการให้ความสำคัญกับคำสำคัญนั้น ว่าจะต้องปรากฎในเอกสาร(ในภาษาทางตรรกศาสตร์ หมายถึง and นั่นเอง) เช่น ผู้ใช้ต้องการเอกสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสรรพากร โดยถือว่าเอกสารที่ค้นพบจะต้องปรากฎทั้งสองคำนี้ ผู้ใช้ต้องระบุคำสำคัญในช่อง search ดังนี้ +ธุรกิจ +สรรพากร

  ตัวอย่างที่ 1
    
  ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเอกสารที่ปรากฎทั้งคำว่า ธุรกิจ และ สรรพากร อยู่ในหน้าเอกสารเดียวกัน
  แต่ถ้าหากผู้ใช้ ระบุคำสำคัญดังนี้ +ธุรกิจ สรรพากร (สังเกตว่า หน้า สรรพากร ไม่มีเครื่องหมายบวกกำกับ) หมายถึง ผู้ใช้ให้ความสำคัญกับคำว่า ธุรกิจ มากกว่า คำว่า สรรพากร นั่นคือ เอกสารที่ค้นพบจะต้องปรากฏ คำว่า ธุรกิจ ส่วน สรรพากร(ซึ่งไม่มีเครื่องหมายบวกกำกับ)
  จะปรากฎหรือไม่ปรากฎในเอกสาร ก็ได้

  ตัวอย่างที่ 2
    
  ลองสังเกตุจำนวนเอกสารที่ค้นพบเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สอง ปรากฎว่า จำนวนเอกสารในตัวอย่างที่หนึ่งน้อยกว่าในตัวอย่างที่สอง เพราะว่าตัวอย่างที่สองรวมเอาเอกสารที่ปรากฎคำว่า ธุรกิจแต่ไม่มีคำว่า สรรพากร รวมอยู่ด้วย

  ตัวอย่างที่ 3
    
  ยิ่งระบุคำสำคัญมากขึ้น จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น ดังนี้ +ธุรกิจ +สรรพากร +ดอกเบี้ย +นิติบุคคล
 • เครื่องหมายลบ "-" : ใช้ระบุว่า เอกสารที่ต้องการสืบค้น ไม่ต้องการ ปรากฏคำสำคัญ(ที่ตามหลังเครื่องหมายลบนี้) อยู่ในเอกสาร (ในภาษาทางตรรกศาสตร์ หมายถึง not นั่นเอง) ยกตัวอย่างเช่น +ธุรกิจ +สรรพากร - งาน - อสังหาริมทรัพย์

  ตัวอย่างที่ 4
    
  หมายถึงการระบุให้หาเอกสารที่ปรากฎคำว่า ธุรกิจ และ สรรพากร ในหน้าเอกสาร แต่จะต้องไม่มีคำว่า งาน และ อสังหาริมทรัพย์
  ปรากฎอยู่
 • เครื่องหมาย" " : ใช้คร่อมคำสำคัญที่ป็นคำวลีที่มีช่องว่างระหว่างคำ หรือ เพื่อให้ปรากฎเอกสารที่มีรูปแบบ (pattern) ตามรูปแบบที่นั้นจริงๆ เช่น ผู้ใช้ค้นหาคำว่า "ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360)"

  ตัวอย่างที่ 5
    
  ลองสังเกตุผลที่แตกต่างจากการไม่ใช้ เครื่องหมาย " "

  ตัวอย่างที่ 6
    
หมายเหตุ : การใช้เงื่อนไขบูลีนอย่างง่าย มีข้อที่ควรระมัดระวังดังนี้
1.การใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย บวก ("+") หรือ เครื่องหมาย ลบ ("-") ผู้ใช้จำเป็นต้องเขียนนำหน้าคำสำคัญ และ วางไว้ชิดคำสำคัญเสมอ ยกตัวอย่างเช่น
+ภาษี -ธุรกิจ ,-นิติบุคคล ซ้ำซ้อน,+ธุรกิจ +สรรพากร - งาน - อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
    

2 .การใช้คำสำคัญ (Keywords) มากกว่า 1 คำ จะทำให้ผลลัพธ์การค้นหาจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ได้ผลตรงความต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น นั่นคือ ถ้าหากผู้ใช้ยิ่งระบุคำสำคัญมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ผลลัพธ์จากการค้นหามีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น โดยอันดับการวางตำแหน่งของคำสำคัญก่อนหลัง จะไม่มีผลแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น +กลุ่ม - อินเทอร์เน็ต กับ -อินเทอร์เน็ต +กลุ่ม จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกัน
    

    
3 .โดยปกติ Basic Search จะถือว่า การระบุคำสำคัญมากกว่า 1 คำ โดยไม่กำกับเครื่องหมายบูลีนตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น หมายถึง หรือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ระบุ กลุ่ม อินเทอร์เน็ต หมายถึงการสั่งให้ค้นหาเอกสารที่มีคำว่ากลุ่มหรืออินเทอร์เน็ต คำใดคำหนึ่ง หรือ ทั้งสองคำ
4 .หากผู้ใช้งาน Basic Search แล้วไม่พบเอกสารตามที่ระบุในช่อง search box อาจเนื่องมาจากหลายกรณีเช่น
    
 • ใช้งาน Basic Search ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้ใช้งานพิจารณาการใช้งานอีกครั้ง หรือ ทำความเข้าใจวิธีใช้งานให้ถูกต้องเสียก่อน โดยการอ่านคู่มือการใช้งาน Basic Search
 • ไม่พบเอกสารที่ระบุจริงๆ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูล
 
clear-gif
clear-gif
Last update : Wednesday, October 4, 2006
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์