ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


๒๕๖๑

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๑

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

 

 

 

 

 

  

  


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เปิดยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๕ (๓/๒๕๖๑)


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หยุดราชการ "วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หยุดราชการ "วันวิสาขบูชา"


๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๔๔


 

 

 

 

clear-gif
Last update : Friday, December 14, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์