ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลเกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หากต้องการไฟล์ต้นฉบับคุณภาพสูง
กรุณาติดต่อ คุณจุฑาทิพย์ โทร.02-272-8315
 
 
 
สรุปการขายฝากและรับจำนำ สำหรับกิจการร้านทอง
 
คู่มือการหักภาษีณที่จ่าย กรณี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
 
โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ภาษีซื้อต้องห้าม ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 
การจัดทำบัญชี รายงาน บัญชีพิเศษ และการแจ้งข้อความ
 
คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 
Personal Income Tax
 
คู่มือภาษ๊สำหรับวิสาหกิจชุมชน
 
เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง เมื่อสามีและภรรยา ประกอบกิจการร่วมกัน
 
มูลนิธิและสมาคม
 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของ นักแสดงสาธารณะ
 
มารู้จัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
e-commerce สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ROH
 
e-commerce ROH Regional Operating Headquarter
 
e-commerce การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน
 
ยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสะดวกง่าย เบ็ดเสร็จสำเร็จรูป
 
การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91
 
เพิ่มขุดบริการยื่นเสียภาษี
 
VAT Refund for Tourists
 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับ อปท.
 
Income TaxGuide for Foreign Company
 
มาตรการภาษีส่งเสริมธุรกิจส่งออก ฉบับภาษาไทย
 
มาตรการภาษีส่งเสริมธุรกิจส่งออก ฉบับภาษาอังกฤษ
 
การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
 
สนใจสักนิดถ้าคิดขอคืน VAT
 
คู่มือการยกเว้นภาษีฯแก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษ๊ซ้อน
 
รายงานเงินสดรับ-จ่าย
 
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ROH
 
วิสาหกิจชุมชนกับคำถามภาษี
 
บริการด่วนเสร็จทันใจใน 30 นาที
 
เอกสารตามกฎหมายภาษีอากร
 
ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี
 
การบริจาคกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาหักลดหย่อนได้ถึง 2 เท่า
 
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 
e-Taxinfo
 
เริ่มต้นทำงาน เริ่มต้นประกอบกิจการ เริ่มต้นใช้่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 
SMEs รายงานเงินสดรับ-จ่าย
 
SMEs อีกขั้นบันไดสู่ความสำเร็จ
 
 
 
 
 
clear-gif
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif
Last update :
 Wednesday, March 1, 2017
Navigator : ห้องข่าว >Insight Pasi    

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161