ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลเกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หากต้องการไฟล์ต้นฉบับคุณภาพสูง
กรุณาติดต่อ คุณจุฑาทิพย์ โทร.02-272-8315
 
 
 
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
CIT corporate income tax
 
สรุปการขายฝากและรับจำนำ สำหรับกิจการร้านทอง
 
คู่มือการหักภาษีณที่จ่าย กรณี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
 
โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ภาษีซื้อต้องห้าม ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 
การจัดทำบัญชี รายงาน บัญชีพิเศษ และการแจ้งข้อความ
 
คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 
Personal Income Tax
 
คู่มือภาษ๊สำหรับวิสาหกิจชุมชน
 
เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง เมื่อสามีและภรรยา ประกอบกิจการร่วมกัน
 
มูลนิธิและสมาคม
 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของ นักแสดงสาธารณะ
 
มารู้จัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
e-commerce สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ROH
 
e-commerce ROH Regional Operating Headquarter
 
e-commerce การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน
 
ยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสะดวกง่าย เบ็ดเสร็จสำเร็จรูป
 
การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91
 
เพิ่มขุดบริการยื่นเสียภาษี
 
VAT Refund for Tourists
 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับ อปท.
 
Income TaxGuide for Foreign Company
 
มาตรการภาษีส่งเสริมธุรกิจส่งออก ฉบับภาษาไทย
 
มาตรการภาษีส่งเสริมธุรกิจส่งออก ฉบับภาษาอังกฤษ
 
การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
 
สนใจสักนิดถ้าคิดขอคืน VAT
 
คู่มือการยกเว้นภาษีฯแก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษ๊ซ้อน
 
รายงานเงินสดรับ-จ่าย
 
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ROH
 
วิสาหกิจชุมชนกับคำถามภาษี
 
บริการด่วนเสร็จทันใจใน 30 นาที
 
เอกสารตามกฎหมายภาษีอากร
 
ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี
 
การบริจาคกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาหักลดหย่อนได้ถึง 2 เท่า
 
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 
e-Taxinfo
 
เริ่มต้นทำงาน เริ่มต้นประกอบกิจการ เริ่มต้นใช้่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 
SMEs รายงานเงินสดรับ-จ่าย
 
SMEs อีกขั้นบันไดสู่ความสำเร็จ
 
 
 
 
 
clear-gif
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 10, 2018
Navigator : ห้องข่าว >Insight Pasi    

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161