ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ธ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.01Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02
2. ภ.ธ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.02 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02
3. ภ.ธ.02.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.02.1 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02.1
4. ภ.ธ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.04 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.04
5. ภ.ธ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.09 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.09
 
หากไม่มีโปรแกรมอ่านและจัดเก็บไฟล์ .PDF คลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==>
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Click เพื่อดาวน์โหลด Foxit Reader 5.1
clear-gif
Last update :
 Friday, February 15, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์