ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลlineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ธ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.01Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02
2. ภ.ธ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.02 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02
3. ภ.ธ.02.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.02.1 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02.1
4. ภ.ธ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.04 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.04
5. ภ.ธ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.09 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.09
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Tuesday, December 13, 2016

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161