ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
พฤษภาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04146 วันที่ : 6 พฤษภาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04147 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04153 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04155 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนและรับโอนหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04265 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากเงินสมทบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04381 วันที่ : 11 พฤษภาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกใบรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตเพื่อใช้เป็น
         หลักฐานการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04476 วันที่ : 13 พฤษภาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04739 วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายและรับโอนลูกหนี้เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04774 วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินใน
         ประเทศเนเธอร์แลนด์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04929 วันที่ : 26 พฤษภาคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161