ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
2550
หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบ กิจการในประเทศกัมพูชา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.12 วันที่ : 4 มกราคม 2550
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เลขที่หนังสือ : กค 0706/22 วันที่ : 5 มกราคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเรียกเก็บภาษีอากรจากคนต่างด้าว ที่มีเงินได้ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/24 วันที่ : 10 มกราคม 2550
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./26 วันที่ : 9 มกราคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./28 วันที่ : 8 มกราคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544
เลขที่หนังสือ : กค 0706/29 วันที่ : 5 มกราคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/54 วันที่ : 11 มกราคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับเหมาช่วงระบบ SCADA ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซตามโครงการ ท่อส่งก๊าชไทย - มาเลเซีย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./74 วันที่ : 12 มกราคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./292 วันที่ : 11 มกราคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอรับสิทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
เลขที่หนังสือ : กค 0706/390 วันที่ : 16 มกราคม 2550
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161