ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
กันยายน
clear-gif
หน้า ::1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักฐานการหักลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1626 วันที่ : 3 กันยายน 2541
32.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1754 วันที่ : 28 กันยายน 2541
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างอาคารบนที่ดินผู้อื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.1652 วันที่ : 22 กันยายน 2541
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสำหรับสำนักงานใหญ่ที่มีหน่วยงานอยู่ใน
         สถานประกอบการหลายแห่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.1703 วันที่ : 17 กันยายน 2541
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่วนลดจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12919 วันที่ : 2 กันยายน 2541
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12983 วันที่ : 3 กันยายน 2541
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายบัตรแลกรับบริการล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.13044 วันที่ : 4 กันยายน 2541
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.13389 วันที่ : 11 กันยายน 2541
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผิดสัญญาเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.13391 วันที่ : 11 กันยายน 2541
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการพิจารณาให้การขายน้ำมันพืชทุกชนิดอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.13395 วันที่ : 11 กันยายน 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161