ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 
      กรมสรรพากรได้พัฒนาโปรแกรม Spreadsheet (version 1.0) สำหรับช่วยคำนวณรายการรายจ่ายทางภาษีสำหรับนิติบุคคลที่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ทั่วประเทศ โดย Spreadsheet (version 1.0) นี้
ได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อกฎหมาย ข้อหารือต่าง ๆ รวมมาเป็น Checklists เพื่อช่วยผู้เสียภาษีสำหรับเป็นกระดาษทำการคำนวณรายการทางบัญชีปรับปรุงเป็นรายการทางภาษีอากร ประกอบการยื่นแบบ
ภ.ง.ด. 50 ให้ ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Thursday, August 31, 2017

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161