ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๒๔๒๔

วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๒๗๘๘

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๒๘๖๔

วันที่ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ.๒๙๒๐

วันที่ : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, July 9, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161