ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
 
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินสำรองเบี้ยประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค.๐๗๐๒/๖๘๖๗ วันที่ : ๓ กันยายน ๒๕๖๑
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ.๖๙๖๗ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าหรือให้บริการซ่อมแซมเรือเดินทะเลแก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค. ๐๗๐๒/พ.๖๙๖๘ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบวิชาชีพอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๙๗๓ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ราย บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๗๐ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๗๑ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๗๒ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับ - ส่งเอกสารด้วยรถจักรยานยนต์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๖๙ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๖๖ วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทของพนักงานธนาคารออมสินที่เสียชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๐๒๖ วันที่ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, November 26, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161