ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


อบรม - สัมมนาภาษี
อบรม - สัมมนาภาษี
15 / 03 / 60     การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร
06 / 03 / 60     สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
17 / 02 / 60     ยื่น ภ.ง.ด.50 ง่ายกว่าที่คิด
15 / 02 / 60     หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม
18 / 01 / 60     ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
 
15/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร " ในวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ใหม่
13/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ยื่น ภ.ง.ด.50 ง่ายกว่าที่คิด" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
06/03/60 สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
21/02/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม"
18/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"
04/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้"
15/11/59 เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
05/09/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล
26/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
11/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล
29/06/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
19/04/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
04/03/59 สรุปเอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจ SMEs
21/01/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการบัญชีชุดเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-9639
clear-gif
Last update :
 Tuesday, March 21, 2017

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161