ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


อบรม - สัมมนาภาษี
อบรม - สัมมนาภาษี
18 / 01 / 60     ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
15 / 12 / 59     สัมมนาภาษี "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้"
15 / 11 / 59     สัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
11 / 10 / 59     การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
26 / 07 / 59     การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
14 / 07 / 59     จัดสวัสดิการอย่างไร ไม่บาน(ปลาย)
17 / 05 / 59     ครบเครื่องเรื่อง VAT ก่อน Start Up
01 / 03 / 59     ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร
 
 
18/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ใหม่
04/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้" ใหม่
15/11/59 เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
05/09/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล
26/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
11/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล
29/06/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
19/04/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
04/03/59 สรุปเอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจ SMEs
21/01/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการบัญชีชุดเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-9639
clear-gif
Last update :
 Monday, January 16, 2017

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161