ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


อบรม - สัมมนาภาษี
อบรม - สัมมนาภาษี
23 / 01 / 61     e-Tax Invoice & e-Reciept
20 / 12 / 60     หักภาษีนำส่งถูกต้อง ปลอดภัย
19 / 12 / 60     การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบัญชี
06 / 12 / 60     ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Taxinvoice & e-Receipt
30 / 11 / 60     สำนักงานบัญชี ก้าวไปพร้อมกับกรมสรรพากร
21 / 11 / 60     ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม
19 / 07 / 60     เตรียมความพร้อมก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51
05 / 07 / 60     ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ
03 / 07 / 60     ผู้ประกอบการก้าวไกลรู้กฏหมายใหม่
14 / 06 / 60     เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ
31 / 05 / 60     108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม
23 / 05 / 60     ภาษีซื้อ ภาษีขาย ง่ายนิดเดียว
15 / 03 / 60     การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร
06 / 03 / 60     สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
17 / 02 / 60     ยื่น ภ.ง.ด.50 ง่ายกว่าที่คิด
15 / 02 / 60     หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม
18 / 01 / 60     ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
 
11/01/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"ใหม่
21/11/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
31/07/60 เอกสารสัมมนาภาษี "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่"
19/07/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51 " ในวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560
14/06/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ " ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560
15/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร " ในวันที่ 21-24 มีนาคม 2560
13/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ยื่น ภ.ง.ด.50 ง่ายกว่าที่คิด" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
06/03/60 สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
21/02/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม"
18/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"
04/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้"
15/11/59 เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
05/09/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล
26/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
11/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล
29/06/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
19/04/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
04/03/59 สรุปเอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจ SMEs
21/01/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการบัญชีชุดเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-9639
clear-gif
Last update :
 Monday, January 15, 2018

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161