ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


อบรม - สัมมนาภาษี
อบรม - สัมมนาภาษี
22 / 11 / 61    สารพันปัญหา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดา
21 / 09 / 61     ก้าวสำคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว
10 / 09 / 61     หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ
20 / 08 / 61     e-Tax Invoice & e-Receipt สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2
14 / 08 / 61     รู้เฟืองเรื่องใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม
16 / 07 / 61    รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายใหม่ภาษีอากร
03 / 07 / 61    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA "
18 / 06 / 61     หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร ครั้งที่ 2
28 / 05 / 61     ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาภาษี "108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
15 / 05 / 61     หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร
19 / 04 / 61     108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
23 / 04 / 61     บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน
20 / 03 / 61     การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
06 / 03 / 61     ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร
23 / 01 / 61     e-Tax Invoice & e-Receipt
 
เอกสารสัมมนาภาษี
 
21/09/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสำคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว" ใหม่
10/09/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ"
14/08/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "รู้เฟืองเรื่องใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม"
14/08/61 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายใหม่ภาษีอากร"
18/06/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร ครั้งที่ 2"
15/05/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร"
20/03/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50"
02/03/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร"
21/11/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
31/07/60 เอกสารสัมมนาภาษี "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่"
19/07/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51 " ในวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560
14/06/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ " ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560
15/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร " ในวันที่ 21-24 มีนาคม 2560
13/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ยื่น ภ.ง.ด.50 ง่ายกว่าที่คิด" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
06/03/60 สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
21/02/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม"
18/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"
04/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้"
15/11/59 เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
05/09/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล
26/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
11/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล
29/06/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
19/04/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
04/03/59 สรุปเอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจ SMEs
21/01/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการบัญชีชุดเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-9639
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 22, 2018

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161