ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1ก,ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ) และ ภ.ง.ด.2,ภ.ง.ด.2ก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นด้วยสื่อฯ(ภ.ง.ด.92)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 
clear-gif
Last update :
 Monday, November 29, 2010

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์