ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ     ฟังเสียงข่าว

 

              การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร?

              การอุทธรณ์ภาษีอากรจะต้องทำอย่างไร?

              แบบคำอุทธรณ์ที่อธิบดีกำหนด ได้แก่แบบใดบ้าง?

              ผู้ถูกประเมินภาษีจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร?

              ยื่นอุทธรณ์ได้ที่ไหน?

              การยื่นอุทธรณ์มีกำหนดเวลาหรือไม่ อย่างไร?

              หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์มีอะไรบ้าง?

              เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วจะใช้อะไรเป็นหลักฐาน?

              ผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นอย่างไร?

              หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ควรทำอย่างไร?

              หากจะใช้สิทธิอุทธรณ์ ผู้ถูกประเมินภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามการประเมินหรือไม่?

              หากจะยังไม่ชำระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินระหว่างรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ       

                 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดจะต้องทำอย่างไร?

              ถ้าผู้ถูกประเมินภาษีไม่สามารถยื่นคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจะต้องดำเนินการอย่างไร?

 

 

clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักอุทธรณ์ โทร. 02-272-8417
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Last update :
 Friday, June 5, 2015

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161