ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

ติดต่อสอบถาม

 

กรมสรรพากร

90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2272-8000

ส่วนวางแผนและประเมินผล สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

โทรศัพท์ 0-2272-9346

Email  :   roh@rd.go.th

Homepage  :  www.rd.go.th

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2537-8099

โทรสาร 0-2537-8126

Email  :   head@boi.go.th

Homepage  :  www.boi.go.th

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

สำนักทะเบียนธุรกิจ

โทรศัพท์ 0-2547-4431 - 2

โทรสาร 0-2547-4441

Email  :  regis@thairegistration.com

กลุ่มงานวิเคราะห์ธุรกิจคนต่างด้าว

โทรศัพท์ 0-2547-4419 - 20, 0-2547-4426

โทรสาร 0-2547-4428

Email  :  foreign@thairegistration.com

Homepage  :  www.thairegistration.com

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2287-3101 - 9

โทรสาร 0-2205-1288

Email  :  imm@police.go.th

Homapage  :  www.imm.police.go.th

 

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

อาคารกฤษดา พลาซ่า ชั้น 3

เลขที่ 207 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10310

หน่วยงานช่างฝีมือ

โทรศัพท์ 0-2693-9333 - 9 ต่อ 106 - 111

โทรสาร 0-2693-9340

ส่วนใบอนุญาตทำงาน

โทรศัพท์ 0-2693-9333 - 9 ต่อ 305 - 310

โทรสาร 0-2693-9348

ส่วนวีซ่า

โทรศัพท์ 0-2693-9333 - 9 ต่อ 210

โทรสาร 0-2693-9340

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, March 22, 2013

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161