ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีธุรกิจเฉพาะ     ฟังเสียงข่าว

 


             ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   ฐานภาษีและอัตราภาษี
bullet   หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet   กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ธ.40)
bullet   สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif
Last update :
 Friday, May 13, 2016

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161