ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกระทำการเป็นตัวแทนนายหน้าให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/950 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิในการคำนวณภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1038 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างทำของตามคำสั่งซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1049 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายบัญชีลูกหนี้ค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1050 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษและเงินทดแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1160 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1175 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการอพาร์ทเมนท์ที่มีการให้บริการ ในลักษณะทำนองเดียวกันกับโรงแรม (Serviced Apartment)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1176 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการเลิกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค. 0706/1202 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากการขายลูกหนี้เงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1314 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระหนี้ด้วยตั๋ว DPN (Deferred Payment Note)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1349 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2549
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161